Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin ve výstavní síni MěÚ, Palackého 9.

Starosta města Veltrusy podle § 15 odst 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
  • v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
  1. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je volební místnost v budově městského úřadu ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka, se sídlem Palackého 9, 277 46 Veltrusy.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Mgr. Filip Volák
starosta města 

Více informací na webu města v sekci VOLBY.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19