Veřejná vyhláška: Zákaz odběru povrchových vod

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ZAKAZUJE s okamžitou platností až do odvolání odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění nádrží a bazénů apod.

Důvodem je dlouhodobé sucho a nepříznivý vývoj hydrologické situace, díky nimž přetrvává velmi nízký průtok na vodních tocích Vltavy a Ohře. Snahou je zachovat ekologickou stabilitu na vodních tocích a v ekosystémech spojených s vodními toky.

Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.