Veltruský Masopust 2018

V neděli 11. února 2018 proběhl v našem městě již tradiční Veltruský Masopust. Tradice oslav masopustu se v české kotlině zabydlela a zdomácněla a dnes si na její náboženský původ mnozí ani nevzpomenou. 

Poděkování – Masopust 2018

Rád bych na  tomto místě poděkoval všem, kteří se podíleli na  zdárném průběhu letošního masopustu – zvláště pak AFK Veltrusy za  zázemí, ASPV Veltrusy a  jejich dobrovolníkům za  uspořádání sportovních soutěží pro děti, RC Havránek za  karneval, dále děkuji drábovi Luďku Málkovi,  baráčníkům za  tradičně výborné a  bohaté občerstvení, stejně tak patří poděkování manželům Vávrovým za novou zastávku u jejich prodejny v Jahodové ulici. Za kvalitní živou hudbu děkuji řízné Kralupské dechovce pod vedením pana Radka Dvořáka a  hasičům (SDH) a  Městské policii za  bezpečnostní dohled nad početným průvodem. Velký dík patří Dámám v  sedle a  jejich doprovodu, dále také kulturnímu výboru za celkovou organizaci a také partnerům letošního masopustu: společnosti SUEZ Využití zdrojů CZ, a. s. a  místním firmám za  poskytnutí cen do soutěže o nejzajímavější masky: Řeznictví Kohout a synové, firmě Luksík – Promex, s. r. o., Zahradnictví Jelínek a Kateřině Kohoutové – fotoslužby.

Filip Volák, starosta