UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKY: od 14. 6. budou kvůli opravám uzavřeny ul. Třebízského, Seifertova a Štěpána Bendy

Město informuje, že v pondělí 14. 6. 2021 budou zahájeny práce na opravě ulice Třebízského a části ulice Seifertovy (viz mapa). Tímto dnem začne úplná uzavírka rekonstruovaných ulic. 

Z důvodu stavební činnosti bude uzavřením ulice Třebízského znemožněn vjezd do ulice Štěpána Bendy, přístup do této ulice bude po dobu uzavírky umožněn pouze pro pěší po chodníku kolem trafiky z náměstí. Opětovné otevření je plánované na 20. 9. 2021.

Práce budou především zahrnovat:

  • opravu dešťové kanalizace v ulici Třebízského
  • vybudování dvou přechodů pro chodce v těsné blízkosti náměstí
  • vybudování chodníku po jedné straně Seifertovy ulice (vpravo od náměstí směrem k hasičskému domu)
  • opravu veřejného osvětlení v ulici Třebízského a u přechodu pro chodce v ulici Seifertově.

Parkování aut

AKTUALIZACE: Pro obyvatele ulice Štěpána Bendy je připravené náhradní parkování na pozemku rodiny Šťastných, které je přístupné prolukou mezi 2. a 3. bytovkou z ul. Štěpána Bendy, výjezd je možný přes louku do ulice Maršála Rybalka (výjezd/vjezd blíže k náměstí). Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při jízdě terénem. Město děkuje rodině Šťastných za vstřícnost.

Stavba znemožní průjezd auty, proto je třeba, aby obyvatelé před uzavřením ulic odvezli svá auta od domů v uzavírce. Jsme si vědomi toho, že po dobu uzavírky bude v okolí parkovat velké množství aut a průjezd přilehlými ulicemi může být rizikový. Prosíme občany, aby parkovali svá auta tak, aby nebránila průjezdu autům svozové firmy, která denně obsluhuje sběrné hnízdo vedle budovy TS v Příčné ulici. Dále je velice důležité, abyste touto lokalitou projížděli opatrně a dbali na bezpečnost pracovníků stavební firmy i chodců, zejména dětí na jejich cestě do školy.

Svoz popelnic na směsný odpad

Protože svozový vůz nebude moci zajíždět do ulice Štěpána Bendy, bude třeba popelnice s SKO přesunout do ulice Příčná podél zdi RD čp. 228 a 41. V tomto prostoru nebude možno z tohoto důvodu parkovat. Vývoz popelnic bude probíhat v nastaveném pravidelném intervalu každý sudý čtvrtek.

Bezpečnost

Dbejte, prosím, pokynů pracovníků stavby, na stavbu nevstupujte. Za bezpečnost na stavbě je zodpovědný pan M. Říha, stavbyvedoucí (tel. 602 309 740).

Omlouváme se za způsobené komplikace. Firma COMMATEL-Uher, s. r. o., která opravu bude provádět, se bude snažit minimalizovat nežádoucí vlivy stavby. Respektujte prosím opatření potřebná pro hladký průběh stavby. Bude-li stavba probíhat podle předpokladů a bez komplikací, předpokládáme, že budeme moci zkrátit dobu uzavírky.

O jakýchkoliv změnách vás budeme informovat prostřednictvím aktualit na webu města či mobilním rozhlasem.

Děkujeme za pochopení.

Úřední deska: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemních komunikacích ve městě Veltrusy