Upozornění na uzavírku části ul. Alešovy od 14. 7. 2021

Ve středu 14. 7. 2021 budou zahájeny stavební práce v Alešově ulici v těsné blízkosti náměstí. Po dobu stavby bude průjezd ulicí přerušený. Opětovné otevření je plánované na 13. 8. 2021.

Práce zahrnují vybudování místa pro přecházení a vybudování chodníku podél rodinných domů čp. 273, 313 a 276. Po dobu uzavírky bude znemožněno parkování na přilehlém parkovišti, které stavební firma použije jako zázemí pro stavbu. Uzavřením vjezdu z náměstí dojde k omezení provozu v této části ulice. Přístup do Alešovy ulice bude možný jen z Palackého, resp. Tyršovy ulice.

Protože ve stejné době bude zároveň probíhat uzávěrka ulic Třebízského a Seifertova, prosíme, projíždějte lokalitou obezřetně, v okolních ulicích bude parkovat větší množství osobních aut. Chodci, kteří půjdou z náměstí do Alešovy ulice, budou procházet v těsné blízkosti stavby.

Svoz popelnic bude zajištěn v nastaveném pravidelném intervalu každý sudý čtvrtek. Prosíme obyvatele třech dotčených domů (viz výše), aby své popelnice přesunuli od svých domů až k domu čp. 36, kam svozové auto bude moci zajíždět.

Dbejte, prosím, pokynů pracovníků stavby, na stavbu nevstupujte. Za bezpečnost na stavbě je zodpovědný pan M. Říha, stavbyvedoucí (tel. 602 309 740).

Omlouváme se za způsobené komplikace. Firma COMMATEL-Uher, s. r. o., která opravu bude provádět, se bude snažit minimalizovat nežádoucí vlivy stavby. Bude-li stavba probíhat podle předpokladů a bez komplikací, předpokládáme, že budeme moci zkrátit dobu uzavírky.

O jakýchkoliv změnách vás budeme informovat prostřednictvím aktualit na webu města či mobilním rozhlasem.

Děkujeme za pochopení.