Unipetrol lidem: Veltrusy vybudují hřiště za hřbitovem

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 byly zveřejněny výsledky hlasování pro projekt, který bude podpořen milionem korun od společnosti ORLEN Unipetrol. Ve Veltrusích se bude stavět nové hřiště za hřbitovem.


Ve Veltrusích shromáždila anketa kampaně ORLEN Unipetrol lidem celkem 522 hlasů:

  • 333 hlasů (tedy téměř 64 % z celkového počtu) získalo vybudování dětského a cvičebního hřiště v parku za hřbitovem
  • 127 hlasů bylo pro vnější úpravy kolem nového komunitního centra
  • 62 hlasů obdržel projekt revitalizace veřejného prostoru v Družstevní ulici včetně cvičebních prvků.

Předpokládá se, že si realizace projektu včetně všech potřebných příprav (vyjádření dotčených orgánů, výběr dodavatelské firmy) vyžádá zhruba půl roku.  Vzhledem k tomu, že ještě není hotová projektová dokumentace, není k dispozici ani přesný rozpočet ani termín dokončení. Snahou bude zrealizovat vítězný projekt do konce roku 2022. Město počítá se spoluúčastí a investicí do mobiliáře a oplocení, případně i s doplněním menších herních prvků.

Paralelní projekt Unipetrol lidem probíhá také v Kralupech nad Vltavou, kde si občané nejčastěji přáli vybudování venkovní posilovny a rozšíření dětského hřiště v městské části Mikovice. Skupina ORLEN Unipetrol daruje na realizaci obou projektů každému z měst částku ve výši jednoho milionu korun. Projekt ORLEN Unipetrol lidem patří mezi úspěšné aktivity, jimiž se skupina snaží udržovat úzké vztahy s lokálními komunitami založené na oboustranné důvěře.