Úklidu Veltrus se letos zúčastnilo přes 50 dobrovolníků

Vedení města velice děkuje všem dobrovolníkům, kteří se tentokráte za hezkého jarního počasí zúčastnili v sobotu 7. dubna 2018 jarní brigády v rámci akce „Ukliďme Česko (a Veltrusy)“. 

Více než pět desítek ochotných spoluobčanů nasbíralo v různých lokalitách našeho katastru 307 pytlů rozmanitého odpadu, 14 pneumatik, 10 eternitových desek, dále bylo vypleto několik záhonů v centru obce a provedena revitalizace trávníků na náměstí. Poděkování patří též dětem a učitelům naší ZŠ, kteří se této tradiční akce zúčastnili předchozí týden - okolí školy a vybraná veřejná prostranství "prokoukla" i díky jejich práci. Závěrem též děkuji zaměstnancům technických služeb, našim dobrovolným hasičům a firmám Luksík - Promex, s. r. o. za materiální podporu a Řeznictví Kohout a synové za vstřícnost. Velké uznání patří všem, kterým není vzhled naší obce lhostejný. Moc si toho vážím.

Filip Volák, starosta