Texty vánočních koled

Přijdete si s námi zazpívat na náměstí? Přikládáme texty koled, které se budou zpívat.

Půjdem spolu do Betléma

Půjdem spolu do Betléma, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat!

Začni Kubo na ty dudy dudaj, dudaj, dudaj, dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati...

A ty Janku na píštalku dudli, tudli, dudli, tudli, dudli, tudli dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati...

A ty Mikši na housličky hudli, tydli, hudli, tydli, hudli, tydli dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati...

A ty Vávro, na tu basu, rumrum, rumrum, rumrum, dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati...

Rychle, bratři

Rychle, bratři, rychle vstávejme,
do Betléma honem chvátejme,
dary s sebou vezměme a Ježíška pozdravme,
takto jemu zvučně zahrajme!
dudlaj, dudlaj, dudlajdá
dudlaj, dudlaj, dudlajdá
takto jemu zvučně zahrajme!

Tichá noc

Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

Nesem vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.
Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.

Bude žežulička, vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude kukávat,
ku, kuku ku, kuku.
Zdráv buď (již) Ježíšku!

My tři králové

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štestí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem!

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

Byla cesta, byla ušlapaná

Byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.

Postřetla ju tam svatá Alžběta,
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?

Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora.

Nechoď sestro, nechoď do kostela,
povídajú, povídajú,
že porodíš syna.

Máš ho zrodit na ty slavné hody,
když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody.

A co by to za novina byla,
kdyby panna, kdyby panna
syna porodila.

Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody.

Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.

Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.

Purpura

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,
nikdo si nevšímá
jak život mění se v dým.

Snad jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ni ... slzy roní,
hrany jí odzvoní
rampouchem křišťálovým.

Slunce se vynoří,
hned však se k pohoří
skloní ... rychle skloní,
a pak se dostaví
dlouhá a pokojná noc.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo Vánoc.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,
voněla předloni,
za rok snad zavoní zas.

To jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ni ... slzy roní,
jejich sny růžový
na okna dopoví mráz.

V hodině půlnoční
zvony když vánoční
zvoní....tiše zvoní
nesou nám novinu,
že pokryl krajinu sníh.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní .... stále voní,
nastal čas lásky
a rampouchů křišťálových.

Pásli ovce valaši

Pásli ovce valaši pri Betlemském salaši.
/:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:/
Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:/
Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete.
/:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:/
On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:/
Maria ho kolébá, svatý Josef mu zpěvá.
/:Hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom:/

Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi,
matka, jež ponocovala, miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostí, pán si a bůh
přejeti v lásce celý ráj pozemských lůh

Dřímej,to matky žádost je,holubičko
v tobě se duše raduje, ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky koledy
/:o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.:/

Po tmě leží, nemá svíčky
na nebi svítí mu hvězdičky.
/:Ty, jež všechen oděv dáváš,
samos nahé a nic nemáš, děťátko.:/

Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové.
/:Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.:/

My s nimi také zpíváme,
k betlémské chýši spěcháme,
/:Vítej, milý pacholíčku,
Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.:/

Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal,
štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Pánímámo vstaňte,
Pánímámo vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte,

Pánímáma vstala,
Pánímáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala.

Bim bam

1. Hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl,
jasná noc nad Betlémem stála.

R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili - bim bam,
přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte?
Ó, proč se ptáte?
Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili - bim bam.

2. [: V chlévě dítě jako z růže květ, :] (3x)
králové vzdávají mu díky.

3. [: Látky, šperky, radost pohledět, :] (3x)
k tomu datle a čerstvé fíky.
R:

4. [: K ránu všichni tiše usnuli, :] (3x)
k jejich štěstí či k jejich smůle.
5. [: Hvězda zářila a vzduch se chvěl, :] (3x)
pokoj všem lidem dobré vůle.

R: Tichounce.........

Vánoce přijdou (Happy xmas, War is over)

Vánoce přijdou a zazvoní smích
a bůh bílou křídou nám nakreslí sníh.
Na dárky se těší ti, které máš rád
a malí i větší si budou chtít hrát.

A tak hodně štěstí jsme přišli všem přát,
ať hodní zlé přelstí a můžem' se smát.

Ať každý má zdraví a to, co si přál
i bílý i tmavý, i chudák i král.
I mladí a staří ať mají svůj díl
a všechno se zdaří, co dobrý má cíl.

A tak hodně štěstí jsme přišli všem přát,
ať hodní zlé přelstí a můžem' se smát.

Poslové běží, že už je tu mráz
a zrodil se Ježíš, aby vykoupil nás.
Ten synáček boží vzal na sebe kříž,
ať na nás dlaň vloží a my jsme si blíž.

A tak hodně štěstí jsme přišli všem přát,
ať hodní zlé přelstí a můžem' se smát.

Přijdou známí, lásce chvála,
zpívej s,námi lalalala.
Přijdou známí, lásce chvála,
zpívej...