Svoz popelnic se směsným odpadem

Popelnice se směsným odpadem budou i nadále sváženy 1x za 14 dní. V liché čtvrtky (6. 1. 2022) se sváží lokalita u hřbitova, v sudé čtvrtky (13. 1. 2022) u školy včetně ul. Palackého. Popelnice musí být před domem nejpozději v 6:00. 

Svozy SKO (směsného odpadu) jsou vyznačeny na hlavní straně webu města v pravé liště v "kalendáři města". Kalendář si mohou občané stáhnout do svých kalendářových aplikací. Více viz veltrusy.cz/kalendar-mesta.