Svoz odpadů ve čtvrtek 14. ledna 2021

Tento (sudý) týden proběhne svoz odpadů následovně: ve východní části Veltrus (u hřbitova) se budou svážet pytle s vytříděnými plasty a papírem, v západní části (u školy včetně Palackého) budou svezeny popelnice se směsným odpadem.

Prosíme, nachystejte nádoby a pytle včas, tj. do 6 hodin ráno.

Dále se bude svážet podle již zavedeného pořádku:

U hřbitova (východní část bez Palackého ul.)

  • lichý čtvrtek – svoz popelnic s SKO
  • sudý čtvrtek – pytlový svoz plastu a papíru od domu

U školy (západ včetně Palackého ul.)

  • sudý čtvrtek – svoz popelnic s SKO
  • lichý čtvrtek – pytlový svoz plastu a papíru od domu