Svoz biopopelnic od domu

Svoz biopopelnic od domu (svozovou firmou FCC) začne v pondělí 5. dubna 2021 a bude následovat vždy po 14 dnech. Je potřeba popelnice nachystat před dům v 6 hodin ráno (připadně den předem). Termíny jsou vyznačené ve sdíleném kalendáři města.

Svoz bude proveden na nahlášených adresách, známky na popelnici občané dostanou během příštího týdne.

Ke službě je možné se přihlásit i dodatečně, poplatek (1.200 Kč za sezónu) bude úměrně ponížen. Vždy je ale potřeba se ozvat minimálně měsíc předem.

Cena za biopopelnici o objemu 240 l zahrnuje:

  • 14denní svoz popelnice v době vegetačního období (od 1. 4. do 30. 11. z důvodu časového omezení produkce bioodpadů a z důvodu zamrzání odpadu v nádobách v zimním období)
  • pronájem nádoby se speciální konstrukcí, která zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu, zajišťuje provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu (sváženy budou jen nádoby pronajaté od firmy FCC s nalepenou platnou známkou)
  • využití bioodpadu na kompostárně

Máte zájem o biopopelnici?

Přihlašte se...

Platba může proběhnout...

  • převodem na účet číslo účtu: 0460025399/0800
    • var. symbol: číslo popisné
    • specifický symbol: 3729
    • zpráva pro příjemce: příjmení

Občané mohou i nadále odkládat bioodpad na sběrném místě a do kontejnerů rozmísťovaných ve vegetačním období ve městě. Ideální je ale pochopitelně kompostér na vlastní zahrádce.