Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - online sčítání prodlouženo do 11. 5.

Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Vaší zákonnou povinností je sečíst se buď od 27. 3. do 11. 5. 2021 online nebo se zúčastnit listinného sčítání od 17. 4. do 11. 5. 2021.

AKTUALIZACE: Vyplnit online formulář pro sčítání lidu, domů a bytů 2021 bude možné až do 11. května, kdy skončí i listinné sčítání. V návaznosti na technické problémy s digitálním formulářem v první den sčítání to oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).

Sčítání online (27. 3. - 11. 5.)

  • prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
  • nebo v aplikaci:
  • sčítání online je bezpečné a jednoduché, formulář můžete vyplnit odkudkoliv a bez kontaktu se sčítacím komisařem, při vyplňování asistuje: obsahuje nabídková menu a dělá logické kontroly odpovědí, navíc je k dispozici v dalších 7 jazycích: angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština.

Listinné sčítání (17. 4. - 11. 5.)

  • formulář pro listinné sčítání obdržíte spolu s odpovědní obálkou (poštovné zdarma) od svého sčítacího komiře, ve Veltrusích budou působit tito čtyři komisaři. Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a počká na Vás před domem (jméno Vašeho komisaře a číslo jeho průkazu si zjistíte podle své adresy na webu České pošty)
  • formulář si můžete vyzvednout i sami na vybraných pobočkách České pošty - kontaktní místo pro Veltrusy je pobočka v Kralupech n. Vlt.:
  • vyplněný formulář odevzdáte nejpozději do 11. května na výše uvedené poště nebo vhodíte do poštovní schránky

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.