Rekonstrukce vozovky v ul. Dlouhé (II/101) - AKTUALIZACE 21/6

Opravy povrchu komunikace v ul. Dlouhé (II/101) se uskuteční od 18.07.2024 do 14.08.2024 v režimu úplné a částečné uzavírky silnice. Délka opravovaného úseku je 2,2 km.

Veřejná vyhláška viz úřední deska

  • realizace na 2 etapy:
    • 1/ úplná uzavírka úseku od kruhového objezdu u rafinérie po křižovatku s ul. Fr. Šafaříka,
    • 2/ částečná uzavírka od křižovatky ulic Fr. Šafaříka x Dlouhá (silnice č. II/101) po nadjezd přes dálnici D8. Provoz bude řízen kyvadlově DZ č. S 1 (tříbarevná soustava s plnými signály). Tímto opatřením bude obsloužena křižovatka silnic č. II/101 x III/10151 (směr obec Všestudy)
  • vjzed do Veltrus bude možný pouze přes kruhovou křižovatku u kláštera
  • autobusová obslužnost Veltrus by měla být zachována (pravděpodobně bez zastávky Hřiště), ale konkrétní úpravy jízdních řádů zatím vedení města nemá k dispozici
  • po dobu rekonstrukce nebude pro občany Veltrus dosupné sběrné místo pro odkládání odpadu (!)

Investor akce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
Zodpovědná osoba: Otto Kalina, tel: 724 740 519

Úplná uzavírka bez etapizace značně urychlí, zjednoduší a zlevní opravy, výsledek pak také dosahuje větší kvality. Jednotlivé spáry a spoje, které vznikají u etapizované realizace, naopak zkracují životnost a snižují kvalitu povrchu. Přesto, že úplná uzavírka způsobí Veltrusům jisté komplikace, útěchou bude kompletně nový povrch silnice, která je ve značně poškozeném stavu. V přiložených mapách jsou zobrazena dopravně-inženýrská opatření.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a zhotovitelská firma děkují za pochopení.