Provoz základní a mateřské školy

ikonka důležitá informace

Od pondělí 25. května vláda umožní osobní přítomnost žáků 1. stupně na základních školách, ve Veltrusích otevře i mateřská škola

Provoz základní školy v květnu 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 11. května 2020 otevřela škola pro dobrovolnou docházku žáků 9. ročníku, kteří se pod vedením učitelů připravují na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Příprava probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek od 7.50 do 11.40. Celkem je k výuce přihlášeno 31 žáků.

Od 25. května 2020 nastoupí do školy také žáci prvního stupně. Docházka je ale nepovinná, a tak do školy přijdou jen děti, které jejich rodiče přihlásili. Celkem je přihlášeno 61 žáků. Vzhledem k počtu přihlášených a k nutnosti respektovat stanovená pravidla bude v každém ročníku pracovat jedna skupina žáků pod vedením asistentek pedagoga nebo vychovatelek ŠD. Pedagogové budou dále pokračovat v distanční výuce a podporovat žáky vzdělávající se ve škole i doma.

Od 25. května 2020 bude také v provozu školní kuchyně, která bude zajišťovat stravování nejen pro školní děti, ale i pro mateřskou školku. Vzhledem ke stanoveným hygienickým opatřením bude nutné upravit průběh konzumace jídla ve školní jídelně, ale přítomné děti i dospělí budou mít obědy zajištěny.

Světlana Racková, ředitelka ZŠ

Provoz mateřské školy

Od 25. května bude opět v provozu i mateřská škola, její provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Aby školka byla schopna zajistit tyto podmínky, bude provoz školky zkrácen na dobu od 7:00 do 16:00. Stravování dětí bude zajištěno standartním způsobem. Děti budou rozděleny do třech skupin, které se nebudou po celou dobu provozu slučovat. 

Podrobnější informace týkající se zvýšených hygienických požadavků na provoz obdrží rodiče přihlášených dětí e-mailem.

Klára Válková, ředitelka MŠ

pozn.: Na děti ani pedagogy v MŠ se od 25. 5. nevztahuje povinnost nošení roušek, totéž platí pro ZŠ v rámci jedné místnosti při zachování rozestupu 1,5 m.