Přístavba základní školy již začala

V posledním červnovém týdnu 2024 převzala zhotovitelská firma První KEY - Stav, a.s. staveniště v areálu základní školy a započaly stavební práce.

Během letních prázdnin, kdy je škola bez provozu, budou probíhat zejména přeložky sítí a bourací práce na střeše školy spojené se zvýšenou hlučností a prašností. S tím se ale bude okolí školy potýkat více či méně následujících 14 měsíců.

S ohledem na to, že budou v průběhu stavby probíhat přesuny velkého množství materiálu, jeřábů a další stavební techniky, bychom chtěli požádat občany bydlící v ul. Seifertova, Klicperova a Opletalova (část podél školy), aby parkovali svá vozidla primárně na svých pozemcích, nikoliv na ulici. Připomínáme základní pravidlo dopravních předpisů, že na obousměrné silnici (ul. Seifertova) musí při parkování vozidel zůstat  jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy, tj. v součtu minimálně 6 metrů. Na toto pravidlo je mimo jiné potřeba dbát zároveň kvůli výjezdu jednotky hasičského záchranného sboru. V řešení je dočasná úprava dopravního značení v okolí školy, strážníci městské policie počítají s asistencí při dopravě nadměrného nákladu.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci všem občanům bydlícím v okolí školy,
Filip Volák, starosta
Barbora Bělková, místostarostka