Přeložka nízkého napětí - realizace od 6/3 (J. Dvořáka a přilehlé ulice)

Upozorňujeme občany, že v pondělí 6. 3. 2023 od cca 8 hodin bude zahájena realizace přeložky nízkého napětí v ul. Jos. Dvořáka a přilehlých ulicích.

Práce budou probíhat po etapách od křižovatky s ul. Opletalova do ul. Karla Čapka (a následně k ul. Palackého). Dopravní provoz by neměl být omezen, práce se budou týkat pásu zeleně.

Stavbu provádí pro ČEZ Distribuce, a. s., firma Miloslav Kalců – kontakt: Pavel Špelina, tel. 608 338 768, elektromontazekalcusro@email.cz