POZVÁNKA: Schůzka k dopravnímu značení

Nové dopravní značení ve Veltrusích se bude již s konkrétními návrhy řešit v hasičárně ve středu 13. června 2018 od 16 hodin.

4. dubna 2018 se v hasičárně konalo veřejné setkání s odborníky na dopravní značení a se zástupci městské policie i technických služeb za účelem projednání variant nového dopravního značení především v lokalitě bývalého „jahodového pole“ (v širším pojetí lokalita od Palackého ulice k ulici U letního kina). Účelem má být zklidnění a zpřehlednění dopravy ve Veltrusích.

Na základě podnětů od občanů a doporučení od odborníků byly vyhotoveny návrhy na nové dopravní značení, o kterých se bude znovu veřejně diskutovat.