POZVÁNKA: Noc kostelů ve Veltrusích

V pátek 12. června 2020 proběhne v rámci celé České republiky další Noc kostelů, do které se zapojí i kralupská římskokatolická farnost - nově bude možnost navštívit i kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Podoba programu je plně v kompetenci jednotlivých křesťanských společenství.

Kralupská římskokatolická farnost připravila letos program v pěti kostelích: kromě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vltavou budete mít možnost navštívit opět kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech, nově kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích, dále kostel Narození Panny Marie ve Vepřku a nebude chybět ani kostel sv. Ondřeje v Nelahozevsi.

 

Program Veltrusy:

  • 18:00 otevření kostela
  • 18:50 varhanní koncert
  • 19:30 smyčcový koncert (Petr Benda a Václav Čepelák) - doplnění
  • 20:00 komentovaná prohlídka kostela
  • 20:50 varhanní koncert
  • 21:30 čtení z bible
  • 22:00 ztišení a závěr
  • celovečerní: pohled z kůru, varhany zblízka