POZVÁNKA na vernisáž fotografií Oldřicha Měrky

Ve čtvrtek 13. července se v 18 hodin uskuteční slavnostní otevření nové výstavy v komunitním centru. Tématem bude tentokrát původní kralupské letiště zachycené na černobílých fotografiích Oldřicha Měrky.

Kralupské letiště bylo vybudováno v letech 1935-36 na pozemcích v Lobečku. Bohužel bylo v roce 1939 obsazeno německou armádou a využíváno pro výcvik pilotů Luftwaffe. Po válce byl letecký provoz obnoven a pokračoval až do roku 1958, kdy se na ploše letiště začalo s výstavbou podniku Kaučuk. Letecká činnost se přesunula nejprve dočasně na Kladno a do Hořína, dokud si členové aeroklubu nepostavili nové zázemí v Sazené, které bylo dokončeno v roce 1967 a funguje dodnes.

Fotografie poskytla a výstavu připravila Olga Novotná, dcera Oldřicha Měrky.