Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Veltrusy

Město Veltrusy zve na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Veltrusy, které se koná v pondělí 5. listopadu 2018 od 18:00 v hasičském domě.

Pozvánka
na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Veltrusy
dne 5. 11. 2018 od 18.00 hod.
místo konání Hasičský dům Veltrusy

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu člena zastupitelstva
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty a místostarosty
  1. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) zákon o obcích)
  2. určení počtu místostarostů
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 8. Diskuze
 9. Závěr