POZVÁNKA NA BESEDU K NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Beseda se bude konat ve středu 8. 2. 2017 od 18:30 v hasičárně. Vedení obce zve širokou veřejnost na besedu o vznikajícím ÚP, na které budu přítomni zástupci zhotovitele. 

Návrh zadání viz příloha.

Další podklady k projednávané územně-plánovací dokumentaci jsou k dispozici na stránkách Městkého úřadu Kralup nad Vltavou.