Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město zve na 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy ve středu 3. 5. 2023 od 18:30 hodin do Komunitního centra (Chotkova 65). Zasedání se bude streamovat.

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Rozpočtové opatření č. 1/2023
  2. Rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu 2023
  3. Žádost o individuální dotaci – TJ Kralupy (kanoisté)
  4. Plánovací smlouva – U Střelnice, 11 rodinných domů
  5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemek parc. č. 376/12
  6. Žádost o dar na BabyBox
  7. Dodatky k nájemním smlouvám části střechy ZŠ
  8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Palackého 179 (ČEZ Distribuce, a. s.)
  9. Smlouva o zřízení věcného břemene – parc. č. 216/3, 216/4, 216/56,1079/1 s 1084
   (GasNet, s. r. o.)
  10. Přijetí dotace ze Středočeského Fondu prevence a poskytnutí finanční spoluúčasti pro ZŠ
  11. Žádost o individuální dotaci – Deskoherní klub Veltrusy
  12. Nájemní smlouva části pozemku parc. č. 128/2 za účelem umístění prodejního automatu na svíčky
 4. Veřejné zakázky
  1. Schválení zhotovitele projektové dokumentace (DPS) - „Přístavba ZŠ“
  2. Schválení zhotovitele chodníků v Opletalově ul. a v ul. U Stadionu
  3. Schválení dodavatele užitkového elektromobilu
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající opravy a chystané projekty
   2. Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů
   3. Různé
  2. Výborů a komisí
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr