Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město Veltrusy zve na 7. zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 29. května 2019 od 18:00 v hasičárně.

 

Pozvánka
na 7. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 29. 5. 2019 od 18.00 hod.
místo konání Hasičský dům Veltrusy

 

Program:

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Odměňování členů výborů, kteří nejsou zastupiteli
  2. Kupní smlouva (prodej proluky mezi ul. Pražská x Nová, původní parc. č. 125/1)
  3. Kupní smlouva (odkup pozemku v Alešově ulici, parc. č. 1064/18)
  4. Volba 3 členů Rady školy
  5. Žádost o poskytnutí dotace (Mělnická stomatologická, s. r. o.)
  6. Žádost o finanční podporu (Linka Bezpečí, z. s.)
  7. Žádost o koupi zahrady (pozemek parc. č. 816/8)
  8. Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitele
  9. Rozdělení dotací z grantového programu města Veltrusy na rok 2019
  10. Žádost ZŠ o příspěvek na nové učebnice anglického jazyka
 4. Veřejné zakázky
  1. Rekonstrukce hřbitovního domku – informace
  2. Dům lékařů – informace
 5. Informace
  1. vedení obce (a hosté)
   1. Aktuální projekty a opravy
   2. Převzetí veřejného osvětlení U Luhu a U Střelnice
   3. Zájem o pronájem obecní zahrady
   4. Různé
  2. výborů
  3. zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr