Pozvánka na 39. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město zve na 39. zasedání zastupitelstva města Veltrusy ve středu 8. 6. 2022 od 18.30 hodin do hasičského domu (Seifertova 488). Zasedání se bude streamovat přes fb města.

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Rozdělení dotací z grantového programu města na rok 2022
  2. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 118/2
  3. Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 117 (2 NP)
  4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Nová Ves
  5. Smlouva o sml. budoucí – služebnost, ČEZ Distribuce, a.s. (pozemek č. 125/83)
  6. Nařízení obce č. 1/2022 – zpoplatněné parkování
  7. Žádost o využití části pozemku parc. č. 1063/1
  8. Spoluúčast při poskytnutí dotace ZŠ (Fond Středočeského kraje Fondu prevence)
 4. Veřejné zakázky
  1. Oprava střechy městského úřadu – schválení smlouvy o dílo
  2. Pořízení elektromobilu pro údržbu města
  3. Schválení dodavatele dětského hřiště v lokalitě Za kaplí
  4. Komunitní centrum – informace
  5. Přístavba ZŠ – schválení administrace dotace
  6. Přístavba ZŠ – veřejná zakázka na projektovou dokumentaci pro úz. rozhodnutí a stav. povolení
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající a připravované projekty a opravy
   2. Dotační možnosti z OPŽP
   3. ZŠ – investice nad 80.000 Kč
   4. Pozemková agenda
   5. Různé
  2. Výborů
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr