Pozvánka na 35. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Odložené 35. zasedání zastupitelstva města Veltrusy se bude konat ve středu 2. 2. 2022 od 18.30 hodin v hasičském domě (Seifertova 488). Zasedání se bude streamovat přes fb města.

Vstup do hasičárny pouze v respirátorech a žádáme o dodržování 2m rozestupů. 

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Schválení rozpočtu města na rok 2022
  2. Kolektivní smlouva na rok 2022
  3. Úprava společného školského obvodu
  4. Žádost o vytvoření dočasného společného školského obvodu pro 2. stupeň (obec Újezdec)
  5. Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotací (Sociální služby města Kralupy nad Vltavou)
  6. Žádost o finanční podporu (AVES, z. s.)
  7. Smlouva o budoucí kupní smlouvě – pozemek parc. č. 1065/22
 4. Veřejné zakázky
  1. Dodávka interaktivních dataprojektorů do ZŠ
  2. Komunitní centrum – informace
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající a připravované stavby a projekty
   2. Různé
  2. Výborů
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr