Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město zve na 32. zasedání zastupitelstva města Veltrusy ve středu 29. 9. 2021 od 18.30 hodin do hasičského domu (Seifertova 488). Zasedání se bude streamovat přes fb města.

Vstup do hasičárny pouze v respirátorech a žádáme o dodržování 2m rozestupů. 

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Rozpočtové opatření č.3/2021
  2. Smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. (odběrná místa Palackého 117)
 4. Veřejné zakázky
  1. Lékařský dům – Dodatek č. 5
  2. Dodávka výtahu do lékařského domu
  3. Lékařský dům – dokončení podkroví
  4. Výběr svozové firmy na likvidaci odpadů na období 2022-2025
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající stavební projekty a opravy
   2. Různé
  2. Výborů
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr