Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město zve na 30. zasedání zastupitelstva města Veltrusy ve středu 28. 7. 2021 od 18.30 hodin do hasičského domu. Zasedání se bude streamovat přes fb města.

Vstup do hasičárny pouze v respirátorech a žádáme o dodržování 2 m rozestupů. 

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Nájemní smlouva byt čp. 439
  2. Dotace KUSK pro ZŠ
  3. Dotace KUSK – smlouva na Happening 2021
  4. Dotace na zateplení KC – odstoupení
 4. Veřejné zakázky
  1. VZMR „Rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova“ – aktualizace rozpočtu
  2. Lékařský dům – 2.NP
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající projekty a opravy
   2. Různé
  2. Výborů
  3. Zastupitelů
 6. Informace
 7. Diskuze
 8. Závěr