Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město zve na 25. zasedání zastupitelstva města Veltrusy ve středu 24. 2. 2021 od 18.00 hodin do hasičského domu.

Vstup pouze v rouškách a žádáme o dodržování 2 m rozestupů. 

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
  2. Zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí
  3. Účast města na akci ‚Vlajka pro Tibet‘
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „U Loužeckého“ ČEZ Distribuce, a. s.
  5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „Zlosyň č. p. 203“ ČEZ Distribuce, a. s.
  6. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybavení komunitního centra
  7. Grantový program na rok 2021
 4. Veřejné zakázky
  1. Probíhající veřejné zakázky
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající projekty a opravy
   2. Různé
  2. Výborů
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr