Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město Veltrusy zve na 22. zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 4. listopadu 2020 od 18:30 hodin v hasičárně.

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Schválení veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Veltrusy, z.s.
  2. Schválení veřejnoprávní smlouvy s AFK Veltrusy, z.s.
  3. Schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 118/17 a 118/20 v k. ú. Veltrusy
  4. Jmenování členů školské rady ZŠ
  5. Schválení nájemní smlouvy – byt v č.p. 187
  6. Obsazenost kontrolního výboru
  7. Kolektivní smlouva na rok 2021
  8. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021
  9. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 - 2027
  10. Záměr Zahradnictví Jelínek
 4. Veřejné zakázky
  1. Dokončení komunikací ‚Za Kaplí‘ – schválení zhotovitele
  2. Rekonstrukce ulice Dvořákova – schválení zhotovitele a podání žádosti o dotaci
  3. Komunitní centrum – zadávací dokumentace, smlouva o dílo
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající projekty a opravy
   2. Různé
  2. Výborů – zpráva o celoroční činnosti
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr