Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město Veltrusy zve na 2. zasedání Zastupitelstva, které se koná v pondělí 10. prosince 2018 od 18:00 v hasičárně.

 

Pozvánka
na 2. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy
dne 10. 12. 2018 od 18.00 hod.
místo konání Hasičský dům Veltrusy

 

Program:

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Volba místostarosty
  2. Zřízení, volba předsedy a členů kontrolního výboru
  3. Zřízení, volba předsedy a členů dalších výborů
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
  5. Rozpočtové provizorium na rok 2019
  6. Společný školský obvod MŠ a ZŠ (obec Spomyšl)
 4. Veřejné zakázky
  1. Dodávka el. energie pro město a příspěvkové organizace
 5. Informace
  1. vedení obce (a hosté )
   1. Nabídka na odprodej nemovitosti na nám. A. Dvořáka č.p. 38 a č.p. 356 vč. pozemků p.č.48-1, p.č. 48-2 a p.č.1394
   2. Žádost o převzetí veřejného osvětlení (U Luhu a U Střelnice)
   3. Pronájem nebytového prostoru – Chotkova 65
   4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP „Oddělený sběr BRKO ve Veltrusích“
   5. Různé
  2. výborů
  3. zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr