Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

foto hasičský dům

Město Veltrusy zve na 19. zasedání Zastupitelstva, které se koná ve středu 5. srpna 2020 od 18:30 hodin v hasičárně.

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Rozpočtové opatření č. 2/2020
  2. Schválení Směrnice 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  3. Dotace SFŽP na elektromobil – žádost o ukončení administrace projektu
  4. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 9
  5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 395/22
  6. Účast města ve veřejné soutěži MF – dům č.p. 14
 4. Veřejné zakázky
  1. Schválení zhotovitele Domu lékařů
  2. Schválení dodavatele žaluzií do ZŠ
  3. Rekonstrukce části ulice Josefa Dvořáka
  4. Informace k probíhajícím přípravám veřejných zakázek
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající opravy a projekty
   2. Zájem o pronájem zahrady na pozemku parc. č. 234/2
   3. Koncepce rozvoje dětských hřišť
   4. Různé
  2. Výborů – zpráva o celoroční činnosti
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr