Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy

Město zve na 10. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy ve středu 6. 9. 2023 od 18:30 hodin do Komunitního centra (Chotkova 65). Zasedání se bude streamovat přes YouTube.

<--break->https://www.veltrusy.cz/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/s..." style="border-width:1px 0px 0px;border-right-style:initial;border-bottom-style:initial;border-left-style:initial;border-right-color:initial;border-bottom-color:initial;border-left-color:initial;border-image:initial;border-top-style:dotted;border-top-color:rgb(204, 204, 204);margin-top:1em;width:818.182px;height:12px;" title="">

Program

 1. Úvod, schválení programu
 2. Jmenování ověřovatelů
 3. Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek)
  1. Vydání Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí
  2. Schválení smlouvy se Státním fondem životního prostředí - dotace na elektromobil
  3. Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu se zastupitelkou města
  4. Záměr pronajmout nebytové prostory v lékařském domě (Palackého 117)
  5. Záměr pronájmu zahrady (pozemek parc. č. 562/1)
 4. Veřejné zakázky
  1. Schválení dodavatele dětského a cvičebního hřiště v lokalitě Za Kaplí
  2. Probíhající veřejné zakázky malého rozsahu
 5. Informace
  1. Vedení obce (a případní hosté)
   1. Probíhající opravy a chystané projekty
   2. Akce ve městě
   3. Různé
  2. Výborů a komisí
  3. Zastupitelů
 6. Diskuze
 7. Závěr