Plánované přerušení dodávky elektřiny 23. 2. 2021

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny na vybraných adresách ve Veltrusích v úterý 23. února 2021 od 8:00 do 14:30.


Adresy dotčených odběrných míst jsou k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 • Akátová 897, parc. č. 143/33, parc. č. 143/65
 • Dubová 960, 967, parc. č. 148/108
 • Fr. Šafaříka 187, 480, 552, 556, 598, 604, 605, 713, 714, parc. č. 856/1, parc. č. 1054, parc. č. 1084
 • Jiráskova 798
 • Kaštanová 972, 974, parc. č. 148/81, parc. č. 148/85
 • Palackého 563, parc. č. 798, parc. č. 1246
 • Platanová 904, 908, 911, parc. č. 143/58
 • Pod Horami 560
 • U Letního kina 706, 708, 712, 718, č. 722
 • U Luhu 928, parc. č. 148/73, parc. č. 148/77, parc. č. 148/128
 • U Střelnice 886, 898, parc. č. 143/21, parc. č. 143/36, parc. č. 143/37, parc. č. 143/38, parc. č. 143/39, parc. č. 143/79
 • Veltrusy 61, 148/79, parc. č. 143/31, parc. č. 143/34, parc. č. 143/44, parc. č. 148/82, parc. č. 148/93, parc. č. 148/114, parc. č. 148/123

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spo lehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.