Oznámení o zahájení výkopových prací

Během 2. lednového týdne budou zahájeny výkopové práce v ul. Josefa Dvořáka, v části ul. Čechova a U Školy. Práce souvisejí s přeložkou nízkého napětí, která bude probíhat po etapách i v dalších ulicích během prvního pololetí roku 2019.