Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o pravidelném odečtu elektroměrů, který proběhne ve dnech od 26. 11. 2021 do 9. 12. 2021.

Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru

Z důvodu bezpečnosti pracovníků společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.

Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcházíme případným nesrovnalostem při vyúčtování. Toto oznámení se týká všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s., bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.

Děkujeme Vám za spolupráci.