Oznámení o kácení stromů

Město Veltrusy oznamuje, že o víkendu 15. a 16. 2. 2020 v době od 8 do 15 hodin proběhne v sousedství bytových domů mezi ulicemi Družstevní a Palackého kácení vzrostlých stromů.

Jde o pokácení 12 ks smrků napadených kůrovcem v různém stadiu odumírání (některé jsou již suché) a 9 ks borovic, taktéž v různém stadium odumírání a 1 ks nebezpečně nakloněné borovice. Všechny stromy jsou rizikové, hrozí riziko jejich vývratu anebo pádu jejich částí.

Kácení je schváleno věcně a místně příslušným úřadem a je v souladu s platnou legislativou.

Práce provedou členové SDH Veltrusy, kteří jsou pro činnost kácení vzrostlých dřevin kvalifikovaní.

Město Veltrusy plánuje výsadbu nových stromů jako náhrady za pokácené dřeviny a to v rámci revitalizace celého veřejného prostranství. V současné době se zpracovává studie na obnovu této lokality (výměnu zeleně, opravu cest a doplnění mobiliáře). Tento záměr může být zrealizován po převodu pozemků p. č. 118/20 a 118/17 z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví našeho města, o čemž se aktuálně jedná.

Žádáme Vás, abyste v době kácení (víkend 15. a 16. 2. 2020) dbali své osobní bezpečnosti při pohybu ve vymezeném prostoru a abyste neparkovali v prostoru příjezdové cesty k bytovému domu č. p. 521.

Děkujeme za pochopení
Filip Volák, starosta