Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin v budově MěÚ Veltrusy. 

Volební místnost volebního okrsku č. 1 se nachází v přízemí budovy městského úřadu ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka, Palackého 9, 277 46 Veltrusy.

Volič musí nejprve prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.