Od roku 2025 zavádí město spravedlivější poplatek za odpady

Nový poplatek za odpady bude zohledňovat produkci odpadů v jednotlivých nemovitostech, nikoliv počet přihlášených osob. Prosíme o vyplnění dotazníku níže.

Veltrusy volí systém poplatku za kapacitu soustřeďovacích prostředků, lidově řečeno v ceně bude zohledněna velikost popelnic a četnost jejich svozu. Četnost svozu zůstává na jednotné 14denní frekvenci, jak tomu bylo dosud. Výši poplatku tedy můžou občané ovlivnit volbou velikosti popelnice.

Tento nový systém poplatku je obecně považován za spravedlivější a motivační - komu stačí menší popelnice na směsný odpad, protože takového odpadu produkuje minimum nebo obecně důkladně třídí, ten zaplatí menší poplatek.

Co je důležité vědět: 

 • poplatek platí plátce:
  • majitel nemovitosti (u rodinných domů)
  • nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ u bytových domů) - SVJ rozpočítá poplatek stejným dílem mezi všechny osoby bydlící v nemovitosti (osoby nemusí být přihlášeny k trvalému pobytu)
 • četnost svozu SKO (směsný komunální odpad) zůstává na 14denní frekvenci, tj. 26 svozů/rok
 • možná kapacita popelnic: 60 litrů, 120 litrů, 240 litrů, 1100 litrů
 • sazba poplatku: 1 Kč/litr
 • minimální základ dílčího (měsíčního) poplatku: 60 litrů (platí majitel nemovitosti, ve které nikdo nebydlí a nemá tedy žádnou popelnici)
 • ohlášení požadované kapacity městu je potřeba provést nejpozději do 15. ledna 2025 nebo do 15 dnů ode dne, kdy nastala změna údajů uvedených v původním ohlášení
 • poplatek je splatný do 28. 2. následujícího roku (v prvním roce tedy pouze podáte ohlášení a vyzvednete si známku na popelnici)

Ceník za svoz odpadů od r. 2025:

velikost nádoby (v litrech) počet svozů/rok roční kapacita (v litrech) roční poplatek (v Kč) dílčí měsíční poplatek (v Kč)
60 26 1.560 1.560 130
120 26 3.120 3.120 260
240 26 6.240 6.240 520
1100 26 28.600 28.600 2.380

Proč se poplatek mění?

 • nový systém je spravedlivější
 • chceme motivovat občany ke snížení směsného odpadu, který bez dalšího třídění putuje rovnou na skládku (skládkování je z ekologického i ekonomického hlediska nejmíň vhodný způsob zbavování se odpadu)
 • chceme motivovat občany k většímu třídění (v plánu je zavedení také door-to-door svozu plastů, tetrapaků a papíru od domu)

Více informací najdete v prezentaci.

Dotazník

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat potřeba výměny/pořízení nových popelnic, připravilo vedení města dotazník, ve kterém nám můžete vaše potřeby sdělit. Moc děkujeme všem, kteří dotazník vyplní, usnadní nám tak další počínání, nákupy popelnic a organizování potřebných změn. Město počítá v případě potřeby se zprostředkováním nákupu a distribucí nových popelnic, náklady na jejich pořízení ale ponesou majitelé nemovitostí. Starší, nevyhovující popelnice (zejména o velikosti 240 l, ale lze i 120 l) si můžou občané ponechat pro plánovaný svoz plastů a nápojových kartonů od domu.

Za bytové domy vyplní dotazník pouze 1 osoba (předseda nebo pověřená osoba SVJ). Za rodinné domy vyplní v případě více majitelů pouze 1 z majitelů

Vše v klidu proberte a zvažte, s dotazníkem není třeba spěchat - stačí, když ho vyplníte do neděle 18. srpna 2024.

Dotazník: https://forms.gle/gNKwcfYLse3LRXbC6