Očkování proti onemocnění COVID 19

V příloze naleznete očkovací strategii Středočeského kraje, která napomůže co nejrychleji zajistit proočkování jak zdravotnického personálu, tak i obyvatel kraje.

Vše o očkování proti COVID-19
1. Fáze (leden až únor 2021)
2. Fáze (únor až červen 2021)
3. Fáze (červenec 2021 – 2022)
Jak se registrovat na očkování?
Jak to na očkování probíhá?
Kde očkování probíhá?
Vše o očkování proti COVID-19 seniorů 80+
Jak se registrovat?

Vše o očkování proti COVID-19

tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva

1. Fáze (leden až únor 2021)

 • probíhá v očkovacích místech (OČM)

NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:

 • zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO, ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např. epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb apersonál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb. U těchto skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS).
 • lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS

2. Fáze (únor až červen 2021)

 • nutná registrace v Centrálním rezervačním systému!!!
 • probíhá v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů

OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:

 • osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními,hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně.
 • Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali dopředchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst)

3. Fáze (červenec 2021 – 2022)

 • probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů
 • OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST
 • k registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službácheGovernmentu (NIA a Portál občana)

Jak se registrovat na očkování?

 • vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
 • zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
 • následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základězaslaného PIN kódu
 • rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

Jak to na očkování probíhá?

 • při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
 • měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při registraci osoby do centrálního informačního systému)
 • prokázání identity – OP, pas, ŘP
 • přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému)
 • kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
 • provedení očkování
 • zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
 • 15 minut v čekárně po očkování

Kde očkování probíhá?

Vše o očkování proti COVID-19 seniorů 80+

REGISTRACE SENIORŮ 80+ K OČKOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 15. LEDNA 2021 V CENTRÁLNÍM REGISTRAČNÍM SYSTÉMU

Jak se registrovat?

 • registraci mohou provádět i rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři
 • lze ji provést i telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory - 1221

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/