Obnova kabelového vedení nízkého napětí - Palackého ul.

Upozorňujeme občany, že od pondělí 21. 8. 2023 do 31. 10. 2023 bude probíhat realizace obnovy kabelového vedení nízkého napětí k lékařskému domu v ul. Palackého. Práce budou probíhat postupně v ulicích Havlíčkova, Tyršova a Palackého.

Vzhledem k dopravnímu omezení v dotčených částech zmíněných ulic žádáme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti při projíždění stavbou. Děkujeme za pochopení.

Stavbu provádí pro ČEZ Distribuce, a. s., firma Miloslav Kalců – kontakt: