Novinky v odpadovém hospodářství v roce 2020

Zastupitelstvo města se rozhodlo pro několik dílčích změn v odpadovém hospodářství. Všechny změny platí od února 2020, leden bude přechodným obdobím, kdy vše platí postaru.

1. Poplatek za svoz odpadu se nemění

Výše poplatku i systém jeho placení zůstává stejný jako v roce 2019. Splatnost poplatku je do 31. března 2020.

Výše ročního poplatku za odpad:

 • fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě: 600 Kč
 • děti do 4 let věku: 300 Kč
 • fyzické osoby, které vlastní rekreační objekt, dům či byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba: 600 Kč

Další podrobnosti k poplatku za likvidaci odpadu jsou k nalezení v obecně závazné vyhlášce města Veltrusy č. 2/2017.

2. Popelnice se směsným odpadem (SKO) se budou vyvážet 1x za 14 dní

 • Leden - žádné změny, vyváží se každý čtvrtek
 • Únor (a dále) - SKO se vyváží každý lichý čtvrtek, počínaje 13. únorem (tj. 6. února 2020 popelnice s SKO vyvezeny nebudou)

Termíny svozu SKO jsou uvedeny ve sdíleném kalendáři města.

3. Zavedení pytlového svozu papíru a plastu dům od domu

Cílem pytlového svozu tříděného odpadu je podpořit třídění tím, že bude pro občany pohodlnější. Zároveň se předpokládá, že se uleví sběrným hnízdům i lidem bydlícím v jejich okolí. 

Jak se zapojit?

 1. zapojení se do systému je dobrovolné
 2. v případě zájmu se přihlásíte v podatelně městského úřadu
 3. zde si také vyzvednete 12 ks žlutých (na plast) a 12 ks modrých pytlů (na papír) o objemu 120 l.

​Kdy se budou pytle svážet?

 • pytle budou sváženy každý sudý čtvrtek počínaje únorem 2020
 • první termín svozu bude 6. února 2020
 • svážet se budou vždy obě komodity (papír i plast) zároveň

Prosíme obyvatele, aby pytle k vyvezení vyndavali, pouze pokud budou plné, a před svozem je svázali.

Termíny pytlového svozu jsou rovněž uvedeny ve sdíleném kalendáři města, který se propisuje na hlavní stránku městského webu do sekce "blížící se akce" v pravé liště (můžete si ho také nasdílet do své kalendářové aplikace).

Systém odpadového hospodářství upravuje nová obecně závazná vyhláška města Veltrusy č. 2/2019.