Návrh územního plánu Veltrusy

Byl zveřejněn návrh územního plánu pro veřejné projednání dle § 52 stavebního zákona, který je dostupný na webových stránkách pořizovatele (MěÚ Kralupy nad Vltavou).

Návrh územního plánu Veltrusy je též k nahlédnutí v tištěné verzi:
  • od 10. 10. 2018 u pořizovatele MěÚ Kralupy nad Vltavou, stavební úřad, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, v kanceláři č. 221, první patro
  • na městském úřadě ve Veltrusích u asistentky starosty. 

Veřejné projednání návrhu ÚP se bude konat ve středu 14. 11. 2018 v 18:00 v Hasičském domě (Seifertova 488, Veltrusy). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 21. 11. 2018, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, a to písemně u pořizovatele (Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou).