Na hřišti se provádějí výsadby

Hřiště za hřbitovem v ul. Jiráskova je znovu přístupné veřejnosti. V současné době jsou zde prováděny výsadby - vyhněte se proto, prosím, prostoru, kde se pracuje.

Valy, které zde vznikají, mají kromě estetické funkce také funkci ochrannou. Mají zajistit, aby především menší děti měly stížený přístup do silnice, aniž by musel být prostor oplocen. Jsou také jasným ohraničením prostoru, kterému se mají vyhnout pejskaři.

Zadní valy budou zatravněné. Aby mohla tráva ale vůbec vyrůst, je potřeba se jim chvíli vyhýbat a dát trávě prostor. Osázeným valům ze strany ul. Jiráskovy a podél bočních stran hřiště je pochopitelně potřeba se vyhýbat úplně. Děkujeme, že tato jednoduchá pravidla při návštěvě hřiště respektujete.

Znovu také připomínáme dodržování základních pravidel provozního řádu:

  • na hřiště (i na cestu skrz hřiště) je zakázán vstup se psy, a to platí i pro ty nejmenší mazlíčky
  • nesmí se tu kouřit, konzumovat alkohol ani omamné látky
  • odpadky patří do koše (brzy se již dočkáme i odpadkových košů na třídění)
  • provozní doba hřiště je od osmi do osmi - respektujte, prosím, právo na klid pro rodiny bydlící v bezprostřední blízkosti

Mobiliář bude instalován během měsíce června.

V případě poruch či závad kontaktujte technické služby (tel. 777 795 530) nebo místostarostku (tel. 724 181 120). V případě nedodržování provozního řádu volejte strážníky městské policie (tel. 777 919 156, 777 919 157, 778 777 942).