Na hřbitově nově třídíme odpad

Žádáme všechny návštěvníky hřbitova, aby třídili odpad, který na hřbitově odkládají. Nově funguje velký kontejner POUZE na bioodpad, na sběrném místě přibyl kontejner na plasty, směsný odpad a sklo.

Vzhledem k tomu, že naše město usiluje o maximální snížení směsného odpadu, který putuje nenávratně na skládku, je potřeba třídit i odpad, který vzniká na hřbitově. Vzhledem k tomu, že 90 % odpadu vznikajícího na hřbitově je biologického původu, je potřeba těch zbývajících 10 % roztřídit, kam patří. Obsah biokontejneru pak skončí na kompostárně, nikoliv na skládce, a může být dále využit.

Děkujeme, že odkádáte odpad, kam patří:

VELKÝ BIOKONTEJNER

 • posekaná tráva
 • obsah květináčů (uschlá květina včetně zeminy)
 • listí
 • tenké větvičky
 • uschlé kytice (bez svazovacího materiálu)
 • další přírodní materiál
 • NEPATŘÍ SEM: mašle z umělých materiálů, drátky, umělé květiny, baterie, plastové pytle, papír, karton

KONTEJNER NA PLASTY

 • plastové květináče a misky
 • další plasty
 • NEPATŘÍ SEM: baterie, svíčky, nebezpečný odpad

POPELNICE NA SKLO

 • skleněné části svítilen
 • rozbité sklo
 • NEPATŘÍ SEM: plexisklo, baterie, plastové části, svíčky

​KONTEJNER NA SMĚSNÝ ODPAD

 • svíčky
 • umělé květiny
 • keramika
 • NEPATŘÍ SEM: baterie, kov, nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad ani žádné elektrokomponenty/baterie nelze na hřbitově odkládat.
Nemůžete-li odpad roztřídit na místě, udělejte to raději v klidu z domova.