Mimořádná opatření platná od 3. května 2021

V příloze naleznete Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, která jsou účinná od 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání. 

Vláda vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:

  1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol,
  2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb,
  3. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách,
  4. mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení.