Mimořádná opatření platná od 27. dubna 2021

V příloze naleznete Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, která jsou účinná od 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání. 

Vláda vydala předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat:

  1. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 ze zahraničí na území České republiky,
  2. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2,
jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení.