Město přerušuje pytlový svoz odpadu

Kvůli malému zájmu ze strany občanů a vysokým nákladům se pozastavuje pytlový svoz plastů od domu.

Plasty je potřeba odkládat do žlutých kontejnerů na stanovištích na tříděný odpad nebo na sběrné místo v ulici Dlouhá (za fotbalovým hřištěm). Sběrné místo je v zimních měsících otevřeno každou sobotu od 8 do 12 hodin.

Město v současné době hledá možnosti zefektivnění svozu tříděného odpadu od domu a navýšení počtu sběrných stanovišť.

Prosíme,

  • neodkládejte odpad mimo kontejnery, svozová firma je nevyveze (v případě, že jsou kontejnery plné, zkuste se, prosím, vrátit později),
  • šetřete místem v kontejneru, abychom neplatili draze za svoz kontejneru plného vzduchu: před vložením do kontejneru kartonové krabice rozložte na plocho nebo ideálně rozřežte na menší kusy, PET láhve a jiné plastové krabice a kelímky sešlapte,
  • kontejner před svým odchodem zavřete.

Harmonogram svozu tříděného odpadu najdete nově ve zvláštním kalendáři.