Město hledá kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu

Okresní soud na Mělníku žádá město o součinnost při zajištění kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu na Mělníku.

Přísedící okresních soudů jsou voleni zastupitelstvem obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva.

Přísedícím pak může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, kterým je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje.