Máte zájem o biopopelnici k domu?

Město Veltrusy ve spolupráci se svozovou firmou FCC nabídne letos občanům opět od dubna 2021 možnost pronájmu a svozu biopopelnice za 1.200 Kč za sezónu.

Máte zájem o biopopelnici?

 • Biopopelnici jsem využíval/a už v loňském roce a chci pokračovat - svůj zájem potvrdím zaplacením poplatku 1.200 Kč do 15. března 2021.
 • Biopopelnici chci využívat nově hned od dubna 2021 - přihlásím se nejpozději do středy 10. 3. 2021 a poplatek 1.200 Kč uhradím nejpozději do ponděllí 15. března 2021.
 • Biopopelnici jsem využíval/a v loňském roce a nechci pokračovat - domluvím se na vrácení popelnice (tel. 778 706 672).

Možnosti přihlášení:

Platba:

 • osobně v podatelně MěÚ
 • převodem na účet: 0460025399/0800 (var. symbol: číslo popisné, specifický symbol: 3729, zpráva pro příjemce: příjmení)

Cena za biopopelnici o objemu 240 l zahrnuje:

 • 14denní svoz popelnice v době vegetačního období (od 1. 4. do 30. 11. z důvodu časového omezení produkce bioodpadů a z důvodu zamrzání odpadu v nádobách v zimním období)
 • pronájem nádoby se speciální konstrukcí, která zajišťuje hygieničnost sběru a zabraňuje nepříjemnému zápachu, zajišťuje provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu
 • využití bioodpadu na kompostárně

Nádoby i známky budou k dispozici po zaplacení poplatku.

Svoz bude probíhat 1x za 14dní, každé sudé pondělí. První svoz se uskuteční 5. dubna 2021 a poslední 29. listopadu 2021.

Ke službě je možné se přihlásit i dodatečně (poplatek bude úměrně ponížen), vždy ale minimálně měsíc předem.

Občané mohou i nadále odkládat bioodpad na sběrném místě (a to celoročně, i mimo vegetační období) a do kontejnerů rozmísťovaných ve vegetačním období ve městě. Ideální je ale pochopitelně kompostér na vlastní zahrádce.

Co do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, ovoce)
 • odpad z domácnosti (zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, skořápky z vajec, ořechů)
 • exkrementy drobných domácích zvířat

Co dobioodpadu nepatří:

 • maso, kosti
 • potravinový olej
 • uhynulá zvířata
 • tašky označené jako biologicky rozložitelné, protože prodlužují dobu potřebnou k rozložení bioodpadu