Máte chuť pomoci se sázením stromů?

Město získalo podporu komunitní výsadby stromů ze Státního fondu životního prostředí. Z dotace budou pořízeny vzrostlé sazenice i veškerý materiál potřebný pro výsadbu, stromy je ale potřeba vysázet svépomocí.

Kde a co se bude sázet?

Cílem výsadby je především nahradit staré či uschlé stromy (většinou smrky poškozené kůrovcem). Celkem je v plánu vysázet 33 stromů v následujících lokalitách (místa jsou rovněž vyznačena červeně na plánku města):

  • v ul. Žižkova: 1  hloh obecný ´Paul‘s Scarlet´
  • pod „stodolou“ (mezi Žižkovou ul. a ul. Příčná): 4 stromy – 2 javory babyka, 2 hlohy obecné ´Paul‘s Scarlet´
  • v ul. Družstevní (pozemek ÚZSVM, město má souhlas s výsadbou): 21 stromů –  hloh, javor babyka, javor mléč, jerlín, jeřáb, jasan zimnář, topol
  • v ul. Hálkova – 4 lípy srdčité ´Rancho´
  • na dětském hřišti u AFK: 3 stromy – 2 babyky a hloh
  • na pozemku před hřbitovem: 1 javor mléč

Brigáda se blíží - sobota 21. listopadu 2020 od 9:00

Máte-li chuť se do výsadby zapojit, je potřeba se předem nahlásit na e-mailu asistentka@veltrusy.cz či na telefonu 317 070 291 pro zajištění občerstvení a organizaci do týmů. Pokud dáváte přednost některé z lokalit, zmiňte to, prosím, při přihlášení.

Sraz brigádníků bude v 9 hodin ráno u stodoly technických služeb v ulici Příčná. Zde proběhne krátké zaškolení a rozdělení do pracovních týmů, které se poté odeberou na přidělená místa. Na jednotlivých stanovištích budou společně pracovat maximálně členové dvou domácností, sázení v ulici Družstevní bude z pochopitelných důvodů výjimkou. Všichni brigádníci musí dodržovat protiepidemická nařízení vlády - v případě kontaktu s ostatními brigádníky na menší vzdálenost než 2 m je potřeba použít ochranu úst a nosu (roušku), je potřeba dodržovat základní hygienická opatření.

Prosíme brigádníky, aby si připravili vlastní rukavice a nářadí (využije se lopata, rýč, hrábě či kladivo), případně měli k dispozici připravené kolečko (nebude potřeba na všech stanovištích). Jamky pro jednotlivé stromy budou nachystané předem.

Vedení města předem děkuje za každou pomocnou ruku.